Divorci, Ruptura, Separació. Opcions:

DIVORCI

Divorci, Ruptura, Separació. Opcions:

Massa sovint els matrimonis que decidien divorciar-se ho deixaven tot en mans dels seus respectius advocats per tal que comencessin una batalla.  Si els respectius advocats tenien experiència i enraonaven sovint els assumptes es podien resoldre de mutu acord, malauradament però, moltes vegades no era així i tot acabava en mans d’un desconegut, el jutge, que resolia el futur de les famílies amb una Sentència imposada a les parts.

Afortunadament avui en dia, tot i que el procediment contenciós encara es dóna en masses ocasions, la pràctica del dret de família ha evolucionat molt. La gent té més opcions i aquestes s’estan convertint en una opció vàlida per evitar l’angoixa i l’estrès d’un divorci contenciós .

Bàsicament les opcions per afrontar un divorci/ruptura o separació són les següents:

 1 . Mediació

El marit i l’esposa es reuneixen amb un mediador neutral que els ajuda a pensar a través i l’elaboració de totes les qüestions relacionades amb el divorci . En general, les sessions d’una o dues hores es duen a terme fins que s’arribi a un acord sobre cada tema. El mediador llavors posa l’acord per escrit i cada part el revisa amb el seu propi advocat individual. Després es reuneixen per a una sessió curta final per signar l’acord que serà homologat judicialment.

Els senyals d’identitat de la mediació són :

Tots dos cònjuges estan d’acord en utilitzar la mediació, ja que el seu desig és divorciar-se amb dignitat i respecte ;

Tots dos cònjuges se senten capaços de negociar directament entre si, amb l’ajuda del mediador ;

El mediador és neutral i no pren decisions.

2. Procediment de Mutu Acord

Si vostè o el seu cònjuge se sent incòmode en negociar directament entre si en una mediació o si la mediació és inadequat per altres raons, vostè no ha de resignar-se al procés contenciós. Es pot optar per un procediment de mutu acord, que simplement vol dir que tots dos cònjuges tenen el seu propi advocat o comparteixen el mateix advocat amb la finalitat de negociar un acord satisfactori per ambdues parts.

En els procediments de mutu acord menys del 5% dels casos arriben a judici, però s’ha de tenir present que la majoria de les vegades es treballa amb l’estrès de la data d’un eventual judici proper que pressiona a les dues parts. Aquest enfocament, si bé és tremendament ineficient i sovint dóna lloc a la intensificació del conflicte en lloc de resoldre’l, permet, quan els dos advocats mantenen el propòsit de generar una solució mútuament acceptable, aconseguir un resultat més complet i satisfactori que no pas el que s’aconsegueix a través del procés contenciós, a més també evita en bona part l’estrès i les despeses d’un litigi prolongat.

En general, els procediments de mutu acord impliquen una sèrie de reunions amb les dues parts i el seu advocat de confiança o un advocat per cadascun. Continuen els debats fins que cada tema és abordat de manera satisfactòria. Un aspecte particularment útil dels procediments de mutu acord és l’ús de tercers professionals neutrals, segons sigui necessari.

Per exemple, si els pares estan discutint per saber quin pla de parentalitat seria realment millor per als seus fills , tots dos pares poden consultar a un especialista neutral per tal que els hi faci un informe. O si les persones són propietàries d’un negoci, un pèrit neutral pot ser emprat per a valorar de manera justa i objectiva l’empresa. Els psicòlegs també poden ser útils quan els patrons de comunicació estan impedint el progrés. Aconseguir un acord serà una recompensa per a tota la família, perquè la família és per sempre, encara que es trenqui.

Els distintius del procediment de mutu acord són :

Ambdues parts mantenen advocats capacitats en procediment de mutu acord per a la tasca específica de la negociació d’un acord ;

L’advocat de confiança o els advocats individuals de cadascun són contractats per trobar solucions als creatives als problemes que genera la ruptura, en lloc d’intensificar el conflicte per tal de “guanyar ”  un judici. Si no s’aconsegueix un acord, i un judici es fa necessari  els Advocats són contractats per cadascun dels cònjuges per enfrontar-se al judici Contenciós.

Altres professionals neutrals poder ser consultats quan sigui necessari per garantir la transició de la família de la manera més òptima possible .

3 . Tradicional Procés Contenciós o judicial

Aquí cada part conserva els seus propis advocats que intentaran obtenir el màxim pel seu client. Malauradament en masses ocasions això es duu a terme a costa de l’interès de la família. El resultat és sovint dos pares amargats que no poden cooperar en els anys de post-divorci .

En aquest supòsit la preparació del judici implica demanar proves sobre el patrimoni de cadascú, demanar testimonis, sovint una exploració dels fills majors de 12 anys o amb ús de raó per part de jutge i fiscal per tal de treure informació sobre les aptituds parentals de cadascun dels progenitors, discussions sobre la liquidació del patrimoni comú… vaja, tot molt agradable.

És molt típic que a la porta d’entrada de la Sala de Vistes, just abans del judici, s’assoleixin els acords que abans semblaven impossibles, desafortunadament tots els costos de preparació de judici contenciós hauran de ser satisfets per cadascuna de les parts, i els advocats no som precisament barats.

Sinó hi ha acord i es celebra el judici el jutge pot demorar la decisió durant setmanes, a vegades mesos. La decisió del jutge, al ser imposada, poques vegades és acceptada voluntàriament per les parts perquè cap dels pares té tot el que ell o ella volia i cadascú buscarà activament fórmules per eludir la decisió del jutge en un grau o un altre o interpretar-la a la seva conveniència. De fet, una bona quantitat de treball d’un advocat de la família implica assessorar als clients dels conflictes posteriors a la sentència per tal de fer o bé entendre-la al seu propi client o bé imposar-la a l’altre part.

L’experiència del procediment contenciós ens ensenya que els pares que no han sabut trobar una solució de mutu acord segueixen amb conflictes durant anys. La paradoxa és que divorcien per posar fi als conflictes però en realitat els conflictes, tot i viure en cases diferents, continuen i aquest lamentable resultat és especialment perjudicial pels nens.

Els senyals d’identitat del procés legal Contenciós són :

Cada part conserva un advocat per defensar el seu resultat.

El control sobre l’avanç del seu cas depèn en gran mesura del Jutge i finalitza amb una Sentència imposada per un desconegut, el jutge.

És el procediment més costos, no només per la minuta de l’advocat, sinó per la necessitat de contractar pèrits per tal de tenir proves pel judici.

 

4. Com triar el millor procés per al futur de la seva família després del divorci ruptura o separació ?

Llevat que hi hagi raons específiques per les que la mediació no sigui convenient (per exemple, la violència domèstica, addiccions, etc) val la pena intentar-la perquè hi ha poques coses a perdre-hi, a banda de temps, perquè econòmicament és molt avantatjosa. La mediació és el procés que dóna el major control sobre les decisions que afectaran la vida de la seva família després del divorci. També és el procés que brinda el temps i l’oportunitat d’explorar moltes opcions possibles perquè es puguin satisfer les necessitats de cada membre de la família tant com sigui possible. Finalment, en general és el menys costós.

Si la mediació no és una opció, el procediment de mutu acord manté l’enfocament en busca d’una solució creativa, però amb una participació activa de l’advocat respecte de la mediació. No obstant això, pel fet que totes dues parts han dirigit a els seus advocats per negociar acords, s’evita gran part del desavantatge del sistema contenciós. A la pràctica, el procediment de mutu acord funciona molt bé, perquè entre d’altres els seus advocats poden perdre el client si no aconsegueixen un acord satisfactori, per tant, tothom treballa més dur en l’elaboració d’un acord acceptable per ambdues parts i això acaba redundant en acords més sòlids i en definitiva més estabilitat i més benestar sobretot pels nens. Respecte els costos, generalment el procediment té un preu tancat que es pacta en funció de la capacitat econòmica de les parts, sempre és molt més barat que un procediment contenciós.

Si ni la mediació ni el procediment de mutu acord són opcions, llavors no hi ha més remei que utilitzar el procediment contenciós, molt més estressant, molt més car i amb uns resultats molt més negatius sobretot en tot allò que afecta als nens perquè la decisió la pren un desconegut, un jutge, que no pot conèixer la realitat de la família.

La següent taula us ajudarà a avaluar totes les opcions:

taula

 

 

Aniol Geli Gómez

Advocat

 

 

GÓMEZMAESTRE Advocats, som especialistes en la tramitació del seu divorci, ruptura o separació, ja sigui mitjançant mediadors, en un procediment de mutu acord o bé per via contenciosa.