Dret CIVIL

  • Dret Civil: Patrimonial, contractes, responsabilitat civil, accidents
  • Dret de família: Divorcis, ruptures, modificació de mesures, guarda i custòdia
  • Dret de Sucessions: Herències, testaments, pactes
  • Dret Processal Civil

Dret EMPRESARIAL

  • Assessorament i contratació mercantil nacional i internacional
  • Empresa Familiar i Pime
  • Societats i Fundacions
  • Dret Laboral de l’empresa
  • Dret Ambiental de l’empresa
  • Protecció de Dades