Dret CIVIL

  • Dret Civil: Patrimonial, contractes, responsabilitat civil, accidents
  • Dret de família: Divorcis, ruptures, modificació de mesures, guarda i custòdia
  • Dret de Sucessions: Herències, testaments, pactes
  • Dret Processal Civil