Divorci, Ruptura, Separació. Opcions:

Divorci, Ruptura, Separació. Opcions: Massa sovint els matrimonis que decidien divorciar-se ho deixaven tot en mans dels seus respectius advocats per tal que comencessin una batalla.  Si els respectius advocats tenien experiència i enraonaven sovint els assumptes es podien resoldre de mutu acord, malauradament però, moltes vegades no era així i tot acabava en mans … Continua la lectura de Divorci, Ruptura, Separació. Opcions:

7ena part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

Entrega 7 de 7 XIX.-  QÜESTIONS PRÀCTIQUES   LA DECLARACIÓ D’HEREUS ABINTESTAT a) Que cal fer per saber si ens trobem davant d’una successió intestada o testada? En primer lloc, existeixen una sèrie de tràmits imprescindibles que cal fer després de la mort d’una persona, per saber si ha atorgat o no testament, és a … Continua la lectura de 7ena part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

6ena part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

Entrega 6 de 7    XVI.- LA HERENCIA DEL CÓNYUGE EN EL CODIDO CIVIL ESPAÑOL  El CC. Español només reconeix drets al cònjuge vidu, i no s’estén a parella de fet o estable.   Si el  CC., si el cònjuge vidu  concorre amb descendents tindrà dret a l’usdefruit d’un terç (tercio de mejora) . Si … Continua la lectura de 6ena part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

5ena part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

Entrega 5 de 7     XIII.- LA SUCESSIO INTESTADA  DEL CAUSANT  IMPÚBER.   Les regles de la successió intestada del causant impúber no tenen en consideració, per a determinar la delació hereditària (oferiment de l’herència) el parentiu més proper del causant, sinó que tenen en compte la línia familiar de la qual provenen determinats … Continua la lectura de 5ena part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

4arta part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

Entrega 4 de 7   XI.- EL DRET D’ ACRÉIXER I EL DRET DE REPRESENTACIÓ. En la Successió Intestada, el cridat de grau més pròxim exclou els altres, llevat dels casos en que és procedent el dret de representació. (art. 441-5)  Pel dret de representació els descendents d’una persona morta, declarada absent o indigna són … Continua la lectura de 4arta part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”