Anna Micaló Clotas

justiciaCol·legiada 2743 de l’Icag. Acabada la Llicenciatura en Dret l’any 2005, va iniciar la seva activitat professional treballant en una Notaria i un despatx d’advocats de Girona, ocupacions que compaginava amb formació a l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAG. És especialista en Responsabilitat Civil en Accidents de Circulació, Nul·litats matrimonials eclesiàstiques, Violència de Gènere i Jurisdicció Penal de Menors.  Les seves aptituds personals la doten d’una intuïció i empatia que li permeten resoldre conflictes de manera alternativa a la judicial, especialment en temes de família i interculturals.