Mª Antònia Gómez Maestre

justiciaCol·legiada 1184 de l’Icag. Va iniciar la seva activitat professional com a especialista en Dret Laboral a l’any 1977 en finalitzar els estudis de Graduat Social en un despatx col·lectiu d’advocats. Va realitzar la llicenciatura en Dret des de la pràctica, compaginant professió i estudis. Va ampliar la seva trajectòria professional en l’àmbit  del dret de Família i Dret Civil Català, realitzant cursos d’especialització en ambdues matèries. L’avalen la pràctica de més de 35 anys d’exercici lliure de la professió en l’àmbit jurídic, és especialista en Dret Civil, Dret de familia, Dret de Succesions i Dret Laboral.